Ku všetkým dodávaným riešeniam a produktom ponúkame našim zákazníkom technickú podporu.

Prostredníctvom servisnej zmluvy dokážeme prevziať na seba čiastočnú, alebo aj kompletnú starostlivosť za IT infraštruktúru zákazníka, či už formou vzdialenej správy, čiastočného, alebo plnohodnotného zdieľania ľudských zdrojov.

 • SupportImg

  SYSTÉMOVÁ PODPORA Spoločnosť ponúka zaisteníe vysokej dostupnosti ponúkaných riešení. Ponuka pokrýva oblasti od kabelážnych systémov sietí, aktívnych prvkov, cez počítače, servery a sieťové operačné systémy až po prevádzkované aplikácie a služby outsourcingu alebo Cloud Computingu.

 • SupportImg

  SIEŤOVÁ PODPORA Pre bezproblémový chod Vašej spoločnosti zabezpečíme dostupnosť sieťovej infraštruktúry na úrovni viac ako 99% a ponúkneme Vám najnovšie technológie a služby adekvátne Vašim potrebám a požiadavkám.

 • SupportImg

  APLIKAČNÁ PODPORA Úroveň služby je meraná presne definovanými pravidlami vo forme SLA. Odmena za podporu je tak priamo úmerná kvalite odvedených služieb. Takto definované SLA dáva silný nástroj pre riadenie kvality služby a pre Softec to znamená nutnosť stále optimalizovať procesy tak, aby dosiahli čo najvyššiu úroveň kvality služieb.

 • SupportImg

  PODPORA UŽÍVATEĽOV - HELPDESK Ku poskytovaniu kvalitných podporných IT služieb patrí neodmysliteľne okrem údržby systémov aj podpora užívateľov. Naši konzultanti Vám poradía pri inštalácii, nastavení a používaní programov. A pomôžu Vám aj v mnohých neštandardných situáciách, keď si neviete poradiť a overené prístupy nefungujú.