Poskytujeme riešenia, ktoré integrujú telekomunikačné a IT služby do komplexného riešenia s cieľom priniesť úžitok pre zákazníka a podporiť jeho biznis.

  • SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA Za účelom získania komplexného a transparentného prístupu k dátam je potrebné zabezpečiť spojenie rôznych riešení od rôznych dodávateľov do jedného funkčného celku - tak, aby navzájom spolupracovali. Proces spojenia aplikácií tak, aby boli schopné spolupracovať a poskytovali požadovanú funkčnosť, sa nazýva systémová integrácia. Systém, ktorý za týmto účelom vytvárame, je integrovaný informačný systém. Je transparentný, zlepšuje operatívne a strategické riadenie spoločnosti, podporuje komunikáciu a kooperáciu, zjednodušuje a sprehľadňuje procesy.

  • IT PORADENSTVO Bez ohľadu na to, či ide o investíciu do nových, alebo rozšírenie existujúcich IT technológií, sme pripravení podeliť sa s Vami o naše skúsenosti a ušetriť Vám okrem peňazí aj čas pri rozhodovaní.

  • TECHNICKÁ PODPORA Rozsah technickej podpory je stanovený servisnou zmluvou, ktorej súčasťou je aj zoznam SLA parametrov, vyjadrujúcich úroveň dostupnosti jednotlivých služieb. Prostredníctvom servisnej zmluvy dokážeme prevziať na seba čiastočnú, alebo aj kompletnú starostlivosť o IT infraštruktúru zákazníka, či už formou vzdialenej správy, čiastočného, alebo plnohodnotného zdieľania ľudských zdrojov.

  • ZÁLOHOVANIE Či už sú dáta uložené na pevnom disku počítača, alebo na diskovom poli, stále je potrebné mať k dispozícií konzistentnú kópiu, z ktorej je možné dáta obnoviť. Pravidelné zálohovanie predstavuje najefektívnejší spôsob prevencie voči strate dát. Aj napriek tomu, že význam slova zálohovanie už nie je v dnešnej dobe podceňovaný, stále existujú používatelia, ktorí svoje dáta nezálohujú pravidelne, alebo ich nezálohujú vôbec.

  • VIRTUALIZÁCIA V podstate ide o náhradu väčšieho množstva starších serverov, za dva a viac kusov nových výkonných serverov so spoločným dátovým úložiskom a spoločnou SAN a LAN sieťovou infraštruktúrou. Nad fyzickými servermi je vybudovaná virtualizačná vrstva, ktorá umožňuje vytvárať, prevádzkovať a centrálne manažovať virtuálne servery.

  • PODPORA PC A SERVEROV Na základe získaných informácií špecifikujeme HW komponenty PC a Serverov tak, aby mali dostatočný výkon, dostatočnú úroveň redundancie a patričnú výkonovú rezervu pre pokrytie prípadného rozvoja firmy s vyhliadkou na minimálne 3-5 rokov.