Spoločnosť ponúka zákazníkom široké portfólio IT služieb a riešení.

Pri návrhu a realizácií projektov využíva kvalitné know-how, vybudované na dlhoročných skúsenostiach realizovaných projektov.

ServiceImg
  • OUTSOURCING IT SLUŽIEB Požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania si to vyžiadala. Outsourcing je moderný spôsob a zároveň aj trend v oblasti správy informačných technológií.
  • KOMPLEXNÁ SPRÁVA IT Jednou z hlavných činností našej spoločnosti je starostlivosť o IT prostredie našich zákazníkov. Naším základným princípom je komplexný prístup k zákazníkovi. To znamená, že sa nemusí obracať na viacerých dodávateľov IT riešení, ale len na jedného, ktorý mu zabezpečí na kľúč všetky oblasti.
  • SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ & SERVIS PC. Naším cieľom je zabezpečiť dodávku počítačovej siete komplexne. To znamená od návrhu sieťového riešenia, dodávky a realizácie, až po samotnú správu siete.

Naším cieľom je vybudovať dlhodobý partnerský vzťah so zákazníkom. Darí sa nám ho vytvárať na základe vysokej odbornosti, profesionality a korektnosti. Vďaka tomuto prístupu sme získali v regióne viacero významných klientov z oblastí silnoprúdovej elektrotechniky, či samosprávy. Svojim zákazníkom poskytujeme široké portfólio služieb, ktoré spájame do komplexných riešení. Nemusia sa obracať na viacerých partnerov, ale len na jedného, ktorý im zabezpečí celú IT prevádzku na kľúč.