HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť PROFILINE Group, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2012 a patrí medzi významných predajcov IT a TELCO techniky s pôsobnosťou hlavne v bratislavskom regióne a na Záhorí.

ORIENTÁCIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť PROFILINE Group, s.r.o. sa zaoberá dodávkou hardvérových a softvérových riešení pre segment malých a stredných firiem - počnúc dodávkou štruktúrovanej kabeláže, sieťových riešení a serverovej infraštruktúry cez diskové polía, zálohovacíe riešenía, až po systémovú bezpečnosť.

NAŠE PRODUKTY

Softvérovými riešeniami - prevažne na platforme Microsoft - pokrývame oblasti komunikácie, kooperácie a optimalizácie vnútropodnikových procesov. Dodávame CRM systémy, systémy pre správu dokumentov a riadenie procesov.

K dodávaným riešeniam a produktom poskytujeme automaticky našim zákazníkom aj 24h technickú podporu. Prostredníctvom servisnej zmluvy dokážeme prevziať na seba starostlivosť a zodpovednosť za prevádzku prostredia zákazníka, či už formou vzdialenej správy, čiastočného, alebo kompletného outsourcingu. Pre všetkých zákazníkov bez rozdielu ponúkame konzultačno-poradenské služby súvisiace či už s návrhom nových, alebo rozvojom už implementovaných IT technológií.